Jaguar och Land Rover Service Center – Auktoriserad

PIK AB är inte bara ett auktoriserat servicecenter för Jaguar, Land Rover och Range Rover med original reservdelar.

PIK AB är också en oberoende verkstad för de flesta engelska bilar som Rolls-Royce, Bentley, MG, Rover m fl. För reservdelar samarbetar vi med bl a Land Rover England, Land Rover Sverige/Danmark (British Car Import, BCI) m fl vilket gör att vi snabbast möjligt kan få fram delar till Din bil. Vårt kontaktnät är efter 28 år stort vilket underlättar att få tag på just Din del om den inte finns i Sverige.

Utöver engelska bilar erbjuder service på i stort sett ALLA övriga bilar. För reservdelar för övriga bilar samarbetar vi med Autoexperten.

Personal

pikabparkeringsplats

Jobba hos oss

Affärsidé

Att erbjuda företag och privatkunder bra service och reparation med kvalitet i arbetet av inlämnade bilar, försäljning av reservdelar och konsultverksamhet genom att arbeta med ett högt personligt engagemang.

Vision

Pik AB ska vara bilserviceföretaget där kunden skall känna det som förstaval att lämna in sin bil för service och reparationer.

Arbetsmiljöpolicy

Pik AB ska skapa och vidmakthålla en trygg och säker arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö för samtliga medarbetare. Det ska ges utrymme för god arbetstrivsel och personlig utveckling i arbetet. Organisationen ska vara tydlig och alla ska känna sig delaktiga. Alla ska värderas på samma sätt. Det får inte förekomma mobbning och vi ska verka för att kränkande eller särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen. Vi ska alltid eftersträva en öppen och rak kommunikation där både beröm och kritik ges. Var och en ska känna sig respekterad för sina åsikter.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete inkluderande metodiken Lean Six Sigma 5S ska bedrivas för att förbättra, säkerställa och vidmakthålla ovan policy.

Historia

PIK AB grundandes 1991 i Hammarby Fabriksområde av Torbjörn Hansson och David Sundvall som också är nuvarande ägare av företaget. Hela tiden har man inriktad sin service på i huvudsakligen engelska bilar. 1992 blev PIK AB auktoriserad Rolls Royce och Bentley serviceverkstad. 1994 PIK AB blir auktoriserad för Land Rover, Range Rover, Rover och MG. 2001 flyttas verksamheten från Hammarby Fabriksväg till Sätra industriområde. Med ny större lokal uttökas antalet verkstadsplatser. 2003 lämnar PIK AB auktorisationen för Rolls Royce och Bentley med anledning av att bilmärkena köps upp av Wolksvagen och BMW som vill ha en kraftig höjning av kostnaden för auktorisationen. Dock fortsätter man att ge service till Rolls Royce och Bentley efter önskan från kunder. 2007 tecknar PIK AB samarbetsavtal med Mekonomen. 2013 blir PIK AB auktoriserad för Jaguar som kompletterar PIK ABs expertis på engelska bilar. Samtidigt har man under 2013 moderniserat och byggt om lokalerna, utökat antalet verkstadsplatser, gjort kundmottagningen större och fastighetens utsida kläs om. 2014 januari PIK AB avslutar samarbetet med Mekonomen. 2014 februari PIK AB tecknar samarbetsavtal med Autoexperten. 2018 juli PIK AB bygger om kundmottagningen och gör den större med ny ingång på framsidan mot gatan.

Miljö – Hållbar Återvinning

Övergripande mål är att minska den effekt som våra aktiviteter har på miljön. Förbättra processer och minska utsläpp och avfall samt förbättra energieffektiviteten.

PIK AB har avtal för miljösortering med Stena Recycling där vi tar hand om, sorterar och låter bortforsla miljöfarligt avfall samt icke miljöfarligt.

Läs mer här >> Stena Recycling

Däck: Ett personbilsdäck rullar ca 4,5 år innan det blir utslitet. För att inte ta ut mer resurser än jordklotet klarar av så behöver de uttjänta däcken fortsätta göra nytta i samhället i ytterligare ca 15 år. Tekniken finns redan, likaså nya användningsområden och efterfrågan.

Avtal för däckåtervinning är tecknat med SDAB (Svensk Däckåtervinning AB) för återvinning av gummit som blir till något annat spännande. Klicka på länken nedan och läs mer.
>Svensk Däckåtervinning AB

Av leverantörer och entreprenörer som vi samverkar med förväntar vi oss bästa uppträdande och prestationer. Vi verkar för ett rättvist och ansvarsfullt företagande och uppmuntrar samarbete för att nå hållbara lösningar för att minska den totala miljöpåverkan.

Kvalitetsmål

I Pik AB ingår hållbar utveckling som en del i vårt sätt att arbeta. Ett kärnvärde som driver vår verksamhets framgång på lång sikt. Det är en grundläggande förutsättning för att bibehålla vårt varumärkes starka rykte, skapa tillväxt och behålla våra kunders förtroende.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.